LYRIC

பாடல் : ரெமோ நீ காதலன்
படம் : ரெமோ
இசை : அனிருத் ரவிச்சந்தர்
பாடல் வரிகள் : விக்னேஷ் சிவன்
பாடகர் : அனிருத் ரவிச்சந்தர்

இவன் அவ தான் அவன் இவன் தான்
இவன் அவ தான் அவன் இவன் தான்
அவன் தான் இவன் தான்
அவன் தான் இவன் அவன் தான்
அவன் இவன் தான் அவன்
தான் இவன் தான்
அவன் தான் இவன் தானே
இவன் அவன் தான்
அவன் இவன் தான்
அவன் தான் இவன் தான்
இவன் தான் அவன் தான்

சீன் நின்ன புள்ள
சீன் – ஆஹ் மாறிட்டேன்
இவன் அவன் தான்
அவன் இவன் தான்
இவன் தான் அவ தான்
அவன் தான் இவன் தானே
அட்ட இருந்த புள்ள
ஹாட் -ஆஹ் ஆகிட்டானே

இவன் அவன் தான்
அவன் இவன் தான்
இவன் தான் அவ தான்
அவன் தான் இவன் தானே

ரெமோ நீ காதலன்
ரெமோ நீ காதலன் தானே
எப்படி இருந்தவன்
இப்படி ஆகிட்டானே

ரெமோ நீ காதலன்
ரெமோ நீ காதலன் தானே
சிரிக்க வைக்கிற நம்ம
லோக்கல் channel தானே

ரெமோ நீ காதலன்
ரெமோ நீ காதலன் தானே
நடிச்சு தள்ளுற மூடு – க்கு
வந்துட்டானே

ரெமோ நீ காதலன்
ரெமோ நீ காதலன் தானே
குடுத்த காசுக்கு
மேல நடிக்கப் போறானே

ரெமோ நீ காதலன்
ரெமோ நீ காதலன் தானே
எப்படி இருந்தவன்
இப்படி ஆகிட்டானே

ரெமோ நீ காதலன்
ரெமோ நீ காதலன் தானே
சிரிக்க வைக்கிற நம்ம
Local channel தானே

இவன் அவ தான் அவன் இவன் தான்
இவன் அவ தான் அவன் இவன் தான்
அவன் தான் இவன் தான்
அவன் தான் இவன் அவன் தான்
அவன் இவன் தான் அவன் தான் இவன் தான்
அவன் தான் இவன் தானே

கீழயே இருந்து மேல
ஏறி வந்துட்டான்

இவன் அவன் தான்
அவன் இவன் தான் அவன் தான்
இவன் தான் அவ தான்
அவன் தான் இவன் தானே

மேதை போல இல்ல
ஆளே மாறிட்டானே

இவன் அவன் தான்
அவன் இவன் தான் அவன் தான்
இவன் தான் அவ தான்
அவன் தான் இவன் தானே

ரெமோ நீ காதலன்
ரெமோ நீ காதலன் தானே
Love -உஹ்  னு வந்துட்டா
இறங்கி செஞ்சிடுவானே

ரெமோ நீ காதலன்
ரெமோ நீ காதலன் தானே
அவளுக்காகத் தான்
அவளா மாரிப்புட்டானே

ரெமோ நீ காதலன்
ரெமோ நீ காதலன் தானே
Love -உஹ் னு வந்துட்டா
இறங்கி செஞ்சிடுவானே

ரெமோ நீ காதலன்
ரெமோ நீ காதலன் தானே
அவளுக்காகத் தான்
அவளா மாரிப்புட்டானே

ரெமோ நீ காதலன்
ரெமோ நீ காதலன் தானே
அவளுக்காகத் தான்
அவளா மாரிப்புட்டானே

தட்டி தட்டி (ரெமோ ரெமோ)
தாக்கப்போறான் (ரெமோ ரெமோ)
Sketch -ஆஹ் போட்டு (ரெமோ ரெமோ)
தூக்கப்போறான் (ரெமோ ரெமோ)

ஒரு நல்லவனும் (ரெமோ ரெமோ)
தில்லு உள்ளவனும் (ரெமோ ரெமோ)
நல்ல காதலனும் (ரெமோ ரெமோ)
ஒண்ணா சேர்ந்தா ரெமோ (ரெமோ)

கீழயே இருந்து மேல
ஏறி வந்துட்டான்

இவன் அவன் தான்
அவன் இவன் தான்
அவன் தான் இவன் தான்
இவன் தான் அவன் தான்

மேதை போல இல்ல
ஆளே மாறிட்டானே

இவன் அவன் தான்
அவன் இவன் தான் அவன் தான்
இவன் தான் அவன் தான்
அவன் தான் இவன் தானே

Added by

isaipaaadmin

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

VIDEO